ÜRÜNLER VE SERVİSLER


Filter Press

Filtrasyon Testi:

Herhangi bir sondaj çamuru; katı parçacıklar ve su olmak üzere iki bölümden oluşur. Sondaj çamurunun kuyu içindeki hareketi sırasında kendi ağırlığından ve pompalanmasından dolayı oluşan basınç, sondaj sıvısının tamamının veya suyunun bir kısmının formasyona sızmasına sebep olur. Sondaj sıvısının tamamının formasyona sızması kuyuda “su kaçağı” olarak bilinir ve bu şekilde çalışmaya devam etmek hem pahalı hem de riskli bir çalışmadır. Sondaj sıvısının içindeki suyunda formasyona kaçması sonucunda sondaj kuyusunda problem oluşacağı için sondaj sıvısının içindeki su kaybı devamlı olarak kontrol altında tutularak ideal sondaj sıvısı hazırlanır ve filtrasyon testleri ile devamlı olarak kontrol edilir. İdeal bir sondaj sıvısı, formasyonla devamlı su alışverişi içindedir. Sondaj sıvısının suyunun bir kısmı formasyona sızdıkça, katı parçacıklar kuyu duvarlarında kek tabakası oluşturur. Bu duruma sondaj sıvısının “filtrasyon özelliği” denir. Karotlu sondaj için ideal kek tabakası ince ve az geçirgenlikte olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için ideal bir sondaj sıvısının filtrasyon özelliği yüksek olması gerekir. Filtrasyonun yüksek veya düşük olmasının sebebi sondaj sıvısında kullanılan katkı maddelerini içindeki suyu bırakmama özelliğidir.

 

Mekanik Pres Testleri:

Sondaj sıvısının filtrasyon özelliği sahada mekanik presler kullanılarak ölçülebilir. Bu testler sayesinde sondaj sırasında su kaybının ve kek kalitesinin değişimleri gözlenebilir.

 Sondaj Çamuru Filtrasyon Testi Amaçlı Mekanik Presler

  • Öncelikle test için kullanılacak mekanik presin kuru ve temiz olduğuna emin olun,
  • Presi, “Watman 50 no” filtre yerleştirerek filtrasyon işlemine hazır hale getirin,
  • Sondaj sıvısı haznesini üstten ½ inç (12,7 mm) boşluk kalacak şekilde doldurun,
  • Sondaj sıvısı örneğinin toplanacağı tüpü yerine yerleştirdikten sonra regülatörün yardımıyla 100 ± 5 psi ( 7 bar) basınç uygulayın,
  • 30 dakika veya 7.5 dakika beklenerek elde etdiğimiz değeriin iki katını alarak aynı sonuca ulaşılır. Tüpte biriken çamur örneği, kullanılan sondaj sıvısındaki su kaybı miktarını gösterir.
  • Kalan sondaj sıvısını boşaltıp, fitre kağıdını üzerinde biriken kek ile birlikte dikkatlice çıkartın.
  • Kek tabakasını 1/32 inç (0,8 mm) hassasiyetiyle ölçün.
  • Mekanik presi temiz suyla iyice temizleyip kurulayın.
  • Kek tabakasının üzerine parmağımız ile bastırdığımızda zor girip kayıyor ise bu sondaj sıvısı iyi kek yapıyor demektir.

 

Elde edilen örnek sondaj sıvısı kekinin yapısı (sert, yumuşak, kumlu, vb…) hakkında yorumlar yapılması da faydalı olur.

Formasyona su sızıntısı fazlalaştıkça (filtrasyon özelliği aşırı yüksek sondaj çamuru), kuyu duvarında oluşan kek tabakası da kalınlaşmaya ve sertleşmeye başlar. Aynı zamanda formasyona fazla miktarda sıvı girişi olacağından formasyonda gevşemeler ve yıkıntılar meydana gelebilir. Eğer kuyu duvarlarındaki kek tabakası çok kalın ise, takım dizisinin hareketini kısıtlar ve takım dönerken zorlanır. Ayrıca çok kalın bir kek tabakası ileride kuyu çökmesi veya “dolaylı takım sıkışması” gibi problemlerin görüleceğinin habercisidir.

Formasyondan kaynaklanmayan, hazırlanan yanlış sondaj sıvısından dolayı oluşan takım sıkışmalarına “dolaylı takım sıkışması” denir ve takım sıkışmalarının neredeyse yarısı bu yolla olur. Eğer kalın kek tabakası oluşmuş bir kuyuda takım dizisi hareketsiz olarak uzun süre bekletilir veya takım kek tabakası ile temas halindeyken devamlı yukarıya doğru çekilirse “dolaylı takım sıkışması” görülür.


Dolaylı Takım Sıkışmasının Şematik Görünümü

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 29.Cad No:3 Malıköy - Sincan Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 354 8576 F: +90 312 385 6215
© 2014 GEOSONDAJ, TÜM HAKLARI SAKLIDIR.