Geo Sondaj Makine İmalat Ltd. Şti.

PRODUCTS AND SERVICES

PQ Head Assembly

Item No
Parça No / Part No
Açıklama
Description

(1-5)

G42913-1

Çambaşı, Kompak

Spearhead Point, Compact

1

G42913

Çambaşı

Spearhead Point

2

G15141

Çambaşı Yayı

Compression Spring

3

G42914

Çambaşı Yay Kovanı (Sustası)

Detent Plunger

4

G3540330

PQ Çambaşı Altı

PQ Spearhead Base

5

G42905

Çambaşı Pimi

Spirol Pin

6

G3540151

PQ Dil Kapama Kovanı (Başlık Muhafazası)

PQ Latch Retracting Case

7

G24524

PQ Yaylı Pimi

PQ Spring Pin

8

G3541932

Cıvata

Nyloc Bolt

9

G104953

Pul

Washer

10

G3543619

PQ Dil Yayı (Mandal Yayı)

PQ Latch Compression Spring

11

G3540156

PQ Üst Dil Gövdesi (Üst Mandal Gövdesi)

PQ Upper Latch Body

12

G3543796

PQ Dil (Mandal)

PQ Latch

13

G306216

PQ Dil Bağlayıcı (Mandal Desteği)

Link (PQ)

14

G24305

Yaylı Pim

Spring Pin