Geo Sondaj Makine İmalat Ltd. Şti.

HAKKIMIZDA

GEO SONDAJ

Geo Sondaj Makine İmalat Ltd. Şirketi 2010 yılında Ortadoğu Sondaj San ve Tic. Ltd. Şirketinde kullanılan sondaj makineleri, ekipmanlarından edindiğimiz uygulama, kullanım, bakım, iyileştirme ve pekiştirme tecrübelerini üretime dönüştürmek hem de araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı daha etkin yaparak sondaj sektörünün ihtiyaçlarını daha ekonomik, yenilikçi verimli ve daha kısa sürede temin etmek için kurulmuştur.

Şirketimiz kurulduktan sonra yapmış olduğu çalışmalar sonucunda GEO 500, GEO900, GEO1500 sondaj makineleri, 535, 835 su pompaları, sondaj ekipmanlarını üretimine başlamıştır. Bu sondaj makinelerini üretirken yenilikçi ve ihtiyaca göre tasarımlar yapan GEO Sondaj Makine İmalat Ltd. Şirketi çalışmalarında Tubitak Teknoloji ve Yenilikçi Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen aşağıdaki projelerimizde destek programından faydalanılmıştır.

-  7110412 Nolu Hidrolik Karotlu Paletli Sondaj Makinesi Geliştirme Projesi

   (1.07.2011-30.06.2012)

- 7120574 Nolu Elektrik Uyarılı Hidrolik Sondaj Makinesi Geliştirme Projesi

   (1.07.2012-30.06.2013)

- 7130123 Sonik Sondaj Makinesi Geliştirme Projesi

   (01.02.2013-01.08.2014)

ÇEVRE POLİTİKASI

Geo Sondaj Makine İmalat Ltd. Şirketi, sondaj projelerinde iş sağlığı ve emniyeti ile çevre koruma şartlarına her koşulda uymaya ve halkla ilişkiler ile ilgili hassasiyetlere önem verir.

En üst kademeden en alt kademeye kadar şirketimizin tüm personeli, yaptıkları işlerde ilgili yasal yönetmeliklere ve sağlık- iş emniyeti- çevre kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini IS0 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemlerine uyarak ve işveren firma çalışanlarıyla paylaşarak yerine getirir.

Tüm personelimiz şirketimizin çalışma talimatlarını uygularken; kendilerine temin edilen koruyucu malzemeleri kullanmaktan, çevreyi koruyucu önlemleri almaktan, muhtemel ve kaza olayları öngörerek gerekli çalışmaları yapmaktan ve bunları raporlamaktan sorumludur.

- Geo Sondaj Makine Ltd. Şirketi, sağlık- iş emniyeti- çevre kurallarını; ulusal ve uluslararası  mevzuata uygun sürdürülebilirlik çerçevesinde sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.

KALİTE POLİTİKASI

Şirketimizin satınalma, üretim, satış, servis hizmetlerinde CE Standartlarında ve ISO 9001 kalite yönetim sistemlerini uygulayarak, ürettiğimiz ekipmanları ve sondaj makinelerinin kullanım birim maliyetlerini en aza indirgeyerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaktadır.

Müşterilerimizi karşılaştığı sorunlara ortak olarak işbirliği içinde çözümler üretmek ve araştırmalar yaparak yardımcı olmaktır.

Şirketimiz ulusal ve uluslararası yerel mevzuat ve gerekliliklere bağlı kalmak hususuyla mevzuatlardaki değişiklikleri takip etmeyi, değişikliklerin uygulanmasını güvence altına almayı, prosedürlerin periyodik olarak denetlenmesini ve tüm faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

İŞ SAĞLIĞI VE EMNİYET POLİTİKASI

Geo Sondaj Makine Ltd. Şirketi ürettiği tüm ekipman ve sondaj makinelerinde iş sağlığı ve emniyet ile çevre koruma şartlarına göre üretim yaparak, ürünlerinin üretimde son kullanıcıya kadar ki oluşturacağı iş sağlığı ve emniyet ile çevresel etkilerini en aza indirgemektir.

En üst kademeden en kademeye kadar şirketimizin tüm personeli, yapıktları işlerde ilgili yasal yönetmeliklere ve sağlık- iş emniyeti- çevre kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemlerine uyarak ve işveren firma çalışanlarıyla paylaşarak yerine getirir.

Tüm personelimiz şirketimizin çalışma talimatlarını uygularken; kendilerine temin edilen koruyucu malzemeleri kullanmaktan, çevreyi koruyucu önlemleri almaktan, muhtemel kaza ve olayları öngörerek gerekli çalışmaları yapmaktan ve bunları raporlamaktan sorumludur.

Geo Sondaj Sağlık -iş emniyet- çevre kullarını, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun sürdürülebilirlik çerçevesinde sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.

VİZYONUMUZ

Geo Sondaj Makine İmalat Ltd. Şirketi, şirket çalışanları ile birlikte ulusal ve uluslararası mevzuata uygun kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı ve sektöründe güvenilir, saygın ve kaliteden ödün vermeyen olarak var olmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda müşterilerimizi kısa vadeli değil uzun vadeli müşteri olmaları için iş ortağımız gibi görmek ve yaptığımız ve yapacaklarımızı devamlı olarak bilgilendirme yaparak daha verimli çalışmalarını, birim maliyetlerini en alt seviyeye indirmek için üretim kalitesi ve standartlarından ödün vermeden üretim çalışmalarına devam edilecektir.

REFERANSLAR

Referanslar istenildiği takdirde verilecektir. 

İNSAN KAYNAKLARI

Şirketimizde işe alımlarda öncelikle şirketimizde stajlarını başarı ile tamamlamış veya kısa sureli çalışmış adaylara öncelik vermekteyiz.

Adaylardan Beklentilerimiz:

  • Takım çalışmasına yatkın olması
  • Yaratıcı ve girişimci olması
  • Staj sürelerini etkin değerlendirmiş olması
  • İngilizce yeterliliği olması
  • Düzenli olması ve etik değerlere önem vermesi